DHMİ-2.3-Elektrik tesisatının yapılması

Sıva altı ve sıva üstü tüm tesisat boruları, tesisat kabloları boru ferşi tamamlandıktan sonra da kolaylıkla geçirilebilecek ve gerektiğinde, kablo ve borulara zarar vermeden değştirilebilecek biçimde döşenecektir.

Tesisat boruları, sıcak su boruları, baca, sıcak su kazanı ve benzeri sıcak yüzeylerden en az 15 cm uzaklıkta döşenecektir.

Boru geçişleri için tavan, duvar veya döşemede açılan delikler, gerektiğinden fazla büyük olmayacak ve boru geçirildikten sonra çimento harcı ile kapatılarak boru çevresindeki yüzey başlangıçtaki durumuna getirilecektir. Boru ferşi için, son şeklini almış yüzeylerde kırma işlemi gerektiğinde her kırma için İdarenin izni alınacak ve boru ferşi tamamlandıktan sonra yüzey eski haline getirilecektir.

Sıva Alt Tesisat

Sıva altı tesisat, projede aksi belirtilmedikçe, şartnameye uygun sert PVC borular ile ve bu boruların standart ek parçaları ile yapılacaktır. Linye hatlarını içeren borular duvarda, birbirine paralel olacak ve aralarında en büyük boru dış çapının en az 2 katı uzaklık bulunacak biçimde döşenecektir. Sorti hattı boruları olabildiğince düz hat boyunca ve en kısa yoldan döşenecek, gereksiz kıvrım ve dönüşlerden kaçınılacaktır. Boruların üst üste binmesine, başka çözüm bulunmadığı kritik durumlar dışında kesinlikle izin verilmeyecektir.

Dönüşler, standart dirseklerle yapılacaktır. Standart dirseklerle oluşturulamayan kıvrımlar için spiral yaylı özel ve amaca uygun bükme aleti kullanılacaktır.

Borunun ısıtılması sıcak su veya sıcak hava üfleyicisi ile yapılacak, alevli ısıtıcılar kesinlikle kullanılmayacaktır. Boru kıvrılma yarıçapı, hiçbir durumda, boru iç çapının 6 katından az olmayacaktır. Sert PVC ek parçalarının kullanılamadığı ve boru kıvırma işleminin yapılamadığı özel ve zorunlu durumlarda ve yalnızca dönüşler için olmak ve 50 cm’yi geçmemek üzere, bükülgen PVC borular kullanılabilecektir. PVC borular ve bunların uçlandığı buat ve kasalar, sıva yapılmadan ve boruların üzerine en az 200 mm sıva tabakası gelecek biçimde döşenecektir. Bu kalınlıkta sıva tabakasının sağlanamayacağı anlaşılan bölümlerde tuğla duvar gerektiği kadar oyulacaktır.

Sıva Üstü Tesisat

Galvaniz çelik borularla sıva üstü yapılan tesisatta borular birbirine ve yatay düzlemlerle düşey düzlemlerin arakesit çizgilerine paralel olacak biçimde döşenecektir. Dönüşlerde, kıvrım yarıçapı, bu paralellik bozulmayacak biçimde ayarlanacaktır. Her boru, en çok 1 m aralıklı olarak, dübelli veya ray kelepçelerle tespit edilecektir. Dönüşlerde,  dönüş noktasının iki tarafında ve bu noktaya en çok 25 cm uzaklıkta kelepçelenecektir. Her boru parçası, uzunluğu ne olursa olsun, en az bir noktada kelepçelenmiş olacaktır. Buat veya cihaz giriş bağlantıları tesbit noktası sayılmayacaktır. Boru tesbit parçaları amaca uygun, korozyona karşı korunmuş, fabrikasyon tip olacaktır. Şantiyede yapılmış kelepçeler kabul edilmeyecektir. Kelepçelerin tesbiti için boru ağırlığına uygun dübeller ve vidalar kullanılacaktır. Tahta takozlara vidalama veya çivileme gibi yöntemler uygulanmayacaktır.

Kablo Tepsileri ve Merdivenleri (Kablo Tavası)

Kablo tepsileri en çok 1.5 m aralıkla mesnetlenecek veya askıya alınacaktır.  Kablo tepsilerinin mesnet veya askı araçları başka hiç bir teçhizat veya malzemenin tesbitinde kullanılmayacaktır. Kablo tepsilerinin, su veya gaz borularına, havalandırma kanallarına ve benzeri başka tesisat bölümlerine tesbitine izin verilmeyecektir. Kablolar tava üzerine serilmesinden sonra özel plastik kablo bağı ile tavalara bağlanacaktır.

Kabloların Döşenmesi

Sıva altı veya sıva üstü borulu tesisatta kabloları, boru tesisatı tamamlandıktan ve (sıva altı borular için) kaba sıva atıldıktan sonra, amaca uygun spiral kılavuz teli aracılığı ile ve kablo yalıtımının zedelenmemesine özen göstererek çekilecektir.

Kurşunsuz antigron kablolarla sıva üstü tesisat yapılırken, kablolar birbirine ve tavan ile duvarların ara kesit çizgilerine paralel olarak döşenecektir. Kablolar arasında, en az kablo çapı kadar aralık bırakılacaktır. Kabloların duvara tesbitinde, amaca uygun fabrikasyon kroşeler kullanılacaktır. Çoklu geçişlerde, her sıradaki kroşeler aynı yatay doğru üzerinde bulunacak ve aynı kablo üzerindeki ardışık iki kroşe arasındaki yatay ve düşey aralık 30 cm’yi aşmayacaktır.

Kabloların, kablo tepsisi üzerinde döşenmesi durumunda, kablolar tek sıra halinde ve aralarında en büyük kesitli kablonun dış çapına eşit aralık kalacak biçimde yerleştirilecek ve uygun kroşelerle tepsiye tutturulacaktır.

Tüm kolon, ana hat ve besleme hatları standart imalat boyunda kablolarla yekpare olarak yapılacaktır. Çeşitli uzunlukta kablo parçalarının eklenerek kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Asma tavan bulunan hacimlerde tesisat mümkün olduğunca asma tavan içinde kalacak şekilde yapılacaktır.

Kablo Kanalları

Projede aksi belirtilmedikçe, beton kablo kanalının genişliği ve derinliği en az 30 cm olacaktır. Beton kablo kanalının açıkta kalan bölümleri en az 5 mm kalınlığında, baklavalı sacdan yapılmış kapaklarla kapatılacaktır. Kapaklar yerine yerleştirildiğinde, bitmiş seviye ile aynı seviyede olacak, sağa, sola oynamayacaktır.

Tüm DHMİ Elektrik Şartnamelerini incelemek için tıklayınız

Bu yazı Genel, Şartname kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.