DHMİ-2.7-Elektrik tesisatı ölçü ve gösterge ekipmanı

Kapsam

Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtım ve elektrikle çalışan ekipmanın kontrolünde kullanılacak Ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölümleri kapsar.

Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal gerilimi 1000 V’a kadar olan ve projesinde betirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak ölçü ve gösterge ekipmanını kapsar.

Genel

Tüm ölçü ve gösterge ekipmanları TSE standartlarına uygun olacaktır.

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

Ölçü ekipmanları mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-montaj vb. nedenlerle oluşabilecek kalibrasyon hataları Etisan Enerji tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

Ölçü ekipmanları üzerinde nominal değerleri, çevrim oranları ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış olacaktır. Tüm bağlantı uçları yanlış anlatmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.

Akım Transformatörleri:

Akım transformatörleri primer anma akım projesinde gösterilen değerde, sekonder anma akımı 5A olacaktır.

Koruma amacıyla kullanılacak transformatörlerin hata sınıfı en az 3, ölçü amacıyla kullanılacak olanların hata sınıfı 0.5 olacaktır.

Akım transformatörlerinin sekonder devresi kesinlikle açık bırakılmayacak, servis vb. işletme koşullarında çalıştırılması durumunda sekonder uçları kısa devre edilecektir. Aynı nedenden dolayı sekonder devrede kesinlikle sigorta, şalter vb. ekipman tesis edilmeyecektir.

Tüm akım transformatörleri tablo içinde kullanıma uygun özellikte olacaktır.

Akım transformatörlerinin nominal gerilimi 1000V, nominal gücü 5-15VA olacaktır.

Ampermetreler :

Ampermetreler, pano üzerinde uyumlu görünümü de dikkate alınarak 95x95mm veya 144xl44mm ölçülerinde olacaktır.

Ampermetreler, projesinde aksi belirtilmedikçe 5A sekonder akımlı akım transformatörleri ile beraber kullanılacaktır.

İçine toz, nem, gaz girmeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. Camlar renksiz ve pürüzsüz olacaktır.

Ölçü skalası kullanılan çevrim oranına uygun olarak işaretlenecektir. Skala çizgi ve rakamları beyaz zemin üzerine siyah renkte okunaklı şekilde işlenecektir.

Darbe akımlara karşı nominal akımının 2 katı akıma dayanıklı olacaktır.

Voltmetreler

Voltmetreler, pano üzerinde uyumlu görünümü de dikkate alınarak 95x95mm veya 144xI44mm ölçülerinde olacaktır.

Voltmetreler 0-500V arasında çalışacak özellikte olacaktır.

Farklı fazlar ile nötr arası veya fazlar arası gerilimin ölçülebilmesi amacıyla amacına uygun imal edilmiş 5 pozisyonlu voltmetre komütatörü ile birlikte kullanılacaktır. Güvenlik amacıyla devre üzerinde sigorta tesis edilecektir.

İçine toz, nem, gaz girmeyecek şekilde imal edilmiş olacaktır. Camlar renksiz ve pürüzsüz olacaktır.

Ölçü skalası kullanılan nominal değerine uygun olarak işaretlenecektir. Skala çizgi ve rakamları beyaz zemin üzerine siyah renkte okunaklı şekilde işlenecektir.

Sayaçlar

Sayaçlar monofaze tiplerde 220V, trifaze tiplerde 220/380V nominal gerilimde çalışacaktır. Nominal akımı projesinde belirtilen değerde olacaktır.

Akım trafosu üzerinden devreye bağlanan sayaçtan nominal akımı 5A olacaktır.

Trifaze sayaçlar 4 telli bağlantıya sahip olacaktır.

Sayaçlar, özel sayaç panolar içinde veya normal panolar içinde ayrı gözlerde tesis edilecektir.

Sayaçların kendisi ve tesis edildikleri panolar mühürlenebilmesi için gerekli aksama sahip olacaktır. Camlar renksiz ve pürüzsüz olacaktır. Sayaç üzerinde kullanılacak çarpan faktörleri silinmez şekilde işaretlenmiş olacaktır.

Tüm sayaçlar %300 oranında aşın yükte çalışabilecek özellikte olacaktır.

Sayaçlar yanlış faz bağlantısından etkilenmeyecek özellikte imal edilecek, geri,dönmeyi engelleyecek kilit sistemi bulunacaktır.

Sayaçlar dengeli ve dengesiz yüklerde hassas olarak ölçüm yapabilecek özellikte imal edilmiş olmalıdır.

İşaret Lambaları

İşaret lambaları nominal 250V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte edilebilir özellikte olacaktır.

Devrenin çalışmadığını belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalıştığım veya arıza belirten lambalar kırmızı renkli olacaktır. Diğer lamba renkleri için kontrollüğün istekleri esas alınacaktır.

Tüm işaret lambaları sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambaların sağlamlığını test edebilen bir test devresi tesis edilecektir.

Tüm DHMİ Elektrik Şartnamelerini incelemek için tıklayınız

Bu yazı Genel, Şartname kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.