DHMİ-2.10-Elektrik tesisatı boruları

Kapsam

Bu bölüm yapıda kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatında kullanılan PVC ve galvanizli sac boruların özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.

Genel

Tüm borular TSE standartlarına uygun olacaktır.

Yapıda kabloların döşemeden geçirilmesi veya özel koruma altına alınması gereken yerlerde galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat yapılan bölümlerde ise sen PVC borular kullanılacaktır.

Tüm borular standartlarda belirtilen iç ve dış çaplar ile et kalınlığına sahip olacaktır.

Borular, içinde sonlandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde monte edilecektir.

Boruların birbirine eklendiği veya dirsek yaptığı yerlerde bu amaçla imal edilmiş ara malzeme (fitings) kullanılacaktır. Borular döşenirken keskin köşeler oluşmasına izin verilmeyecek, ayrıca kablaj sırasında kablonun yalıtkan kısmının sıyrılmasına olanak verebilecek montaj şekillerinden kaçınılacaktır.

Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek ve herhangi bir şekilde delinme veya tıkanma olmasına izin verilmeyecektir. Betondan sonra tüm borular tekrar kontrol edilecek ve varsa tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir.

Borunun döşeli olduğu hattın 30m.yi geçmesi durumunda imalat ve kablo çekme kolaylığı açısından ara buat tesis edilecektir. Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır. Yapıda olabilecek esnemelere karşı rezervli tesis edilecektir.

Tüm metal borular topraklanacaktır.

Projeler üzerinde aksi belirtilmedikçe aşağıda verilen boru seçim cetveline göre belirlenen çapta borular kullanılacaktır.

Borular duvarlarda mutlaka dikey veya yatay olarak döşenecektir. Yatayda tesis edilen borular zorunluluk olmadıkça bitmiş döşemeden en az 250 cm yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir.

NYA İletkenler İçin Boru Secim Cetveli

KUVVETLİ AKIM ZAYIF AKIM

(Telefon)

İletken Adedi lx 2x 3x 4x
Kesit (mm²) mm mm mm mm adet mm
1.5 11 11 13.5 16 1 çift 13.5
2.5 11 11 13.5 16 2 çift 13.5
4 11 13.5 16 21 4 çift 13.5
6 11 16 21 23 6 çift 21
10 11 21 23 29 10 çift 21
16 13.5 23 29 29 16 çift 29
25 16 29 29 36 20 çift 29
35 16 36 36 42 30 çift 29
50 21 36 42 48 50 çift 48
70 23 42 42 48 100 çift 48
  • Aynı boru içinden 5-6 iletkenin geçmesi halinde 4 iletken için verilen borunun bir üstü kullanılacaktır.
  • Çıplak iletkenler için belirtilen borunun bir altı kullanılacaktır.
  • NYM kablo için belirtilen borunun bir üstü kullanılacaktır.
  • Verilen çizelge her çeşit boru için geçerlidir.

14.  ELEKTRİK MOTOR BAĞLANTILARI

Aksi belirtilmedikçe, bütün motorlar, makina ve kontrol cihazlarının elektrik besleme sistemine bağlantısı metal spiral boru ile yapılacaktır. Metal spiraller paslanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

Motor kontrol cihazları, otomatik kontrol cihazları, ayrıca şalterler ve sinyal tertibatları, monte edildikleri ünitelerde her türlü elektriki bağlantıları yapılmış ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Bu yazı Genel, Şartname kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.