DHMİ-2.11-Elektrik telefon tesisatı

Tanım

Elektrik tesisatı projelerinde gösterilen telefona tesisatına ait malzemelerin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette İdareye teslim edilmesi işidir.

Tesiste dahili ve harici haberleşmeyi sağlamak amacıyla yapısal kablolama tesis edilecektir.

Kullanılacak Ekipman Teknik Özellikleri ve Montajı

Tesisatta kullanılacak tüm ekipman yürürlülükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacaktır. Ayrıca tesisat ve malzemeler ANSI/IEEE 802.3 nolu normuna uygun olacaktır.

Telefon Prizleri

Tüm prizler TSE standartlarına uygun olacaktır.

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.

Tüm prizler numerik jaklı (RJ11) tip olacaktır.

Rutubetli yerlerde kullanılacak olan prizler etanş özellikte (min. IP44) olacaktır.

Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVCden veya porselenden mamul olacaktır. Bağlantı yerleri vidalı veya kablo soymadan çeyrek tur sıkıştırmalı tipte olacak ve en az 0.5mm çapa kadar iletken bağlanabilecektir.

Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis edilecektir.

Prizler, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40cm.yüksekliğe monte edilecektir.

Prizlerin ön kapak rengi ve görüntüsü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kontrollük tarafından
belirlenecektir.

Telefon Dağıtım Kutuları

Tüm telefon dağıtım kutuları TSE Kalite Uygunluk belgesine sahip olacaktır.

Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için “Uyulacak Standartlar” bölümünde belirtilen maddeler yazım sırasına göre geçerli olacaktır.

Telefon kutuları kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva üstü montajına uygun olacaklardır.

Telefon kutularının gövdesi yanınca, kendinden sönen (self-extinguishing) PVC’den mamul olacaktır. Kutu içinde terminal gruplarını monte etmek amacıyla uygun kaidesi olacaktır.

Kutu içinde kullanılacak terminal gruplarına kablo irtibatı bu iş için özel imal edilmiş kablo irtibat aleti ile vidasız, lehimsiz ve kabloyu soymadan yapılacaktır.

Kablo terminale irtibatlandırılırken tırnaklar vasıtasıyla yalıtkanı yırtacak ve bağlantı sağlanacaktır.

Kutu içine kablo girişleri kırılabilir kulaklar vasıtasıyla yapılacaktır.

Kutu içindeki kablolar düzenli olarak toplanacak ve kutu gövdesine kablo bağlan ile bağlanacaktır.

Ayrıca sistemle ilgili tek hat şeması ile prensip kullanma ve çalıştırma talimatları çerçevelenmiş bir şekilde İdare’nin uygun göreceği yerlere asılacaktır.

Tüm DHMİ Elektrik Şartnamelerini incelemek için tıklayınız

Bu yazı Genel, Şartname kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.