DHMİ-5-Yüksek Gerilim Kablo Başlık ve Ekleri

Bu Şartname, beyan gerilimi 3,6/6 kV (Um:7,2 kV)’dan 19/33 kV (Um: 36 kV) a kadar olan ekstrüzyonla yalıtılmış kablolar için üretilen “Yardımcı Donanımların tiplerini,  performans özelliklerini ve tip deneylerini kapsar.

Yardımcı Donanımların Tipleri

Bu şartname kapsamında yer alan yardımcı donanımlar aşağıda verilmiştir:

 • Bina içi ve bina dışı kullanıma uygun olarak tasarlanan Bağlantı Uç Düzenleri (Kablo Başlıkları)
 • Yeraltında veya havada kullanıma uygun tasarımlanan Düz Ekler (Ek Muf),

Standartlar

Bu şartname kapsamındaki yardımcı donanımların tasarım, yapım ve deneyleri aşağıda verilen standartlara uygun olarak yapılacaktır.

EN,  ISO, IEC

ADI

(İngilizce)

TS  NO

ADI

(Türkçe)

HD. 628.S1 Test methods for accessories for power cables with rated voltage from 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) up to and including 20,8/36 Kv (Um:42 Kv) TS HD. 628.S1 Beyan gerilim 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) dan  20,8/36 Kv (Um:42 Kv)’a kadar olan kablo yardımcı donanımları için deney metodları
HD. 629.1.S1 Test requirements on accessories for use on power cables with rated voltage from 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) up to  20,8/36 Kv (Um:42 Kv

Part 1:Cables with extruded ınsulation

TS HD. 629.1.S1 Beyan gerilim 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) dan  20,8/36 Kv (Um:42 Kv)’a kadar olan güç kablolarında kullanılan yardımcı donanımlar için deney özellikleri

Bölüm 1: Ekstrüzyonla yalıtılmış kablolar

HD 631 Materials characterisation
HD 620 Distrubution cables with extruded insulation for rated voltage from 3,6/6 kV (Um:7,2 Kv) up to  and including 20,8/36 Kv (Um:42 Kv)
DIN VDE 0291

Part 1

Regulations for sealing compounds for cable compenents.
DIN 47291-2

VDE 0291 Part 2

Casting compounds for use in cable fittings, cast resin compounds and moulding materials

Çalışma Koşulları

Aksi belirtilmedikçe, sipariş konusu kablo başlık ve ekleri aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.

Kullanım yeri Bina İçi (Dahili) Bina Dışı (Harici)
Yükselti (Rakım) (En çok) Aksi belirtilmedikçe 1000 m Aksi Belirtilmedikçe 1000 m
Ortam Sıcaklığı en az   – 25 °C

en çok   40 °C

en az   -40 °C

en çok  45 °C

24 Saat İçinde Ortalama

Sıcaklık

25 °C’nin altında 25 °C’nin altında
Ortalama Hava Kirliliği var
En yüksek güneş ışını 500W/m²
Bağıl nem +40°C’de %50

+20°C’de %90

+25°C’de %100
Buzlanma Sınıf 10, 10 mm²

Tarifler

Bağlantı Ucu (Kablo Başlığı) :

Sistemin diğer bölümlerine elektriksel bağlantıyı sağlamak ve bağlantı noktasına kadar yalıtımı korumak için bir kablonun ucuna takılmış olan düzendir.

Bina İçi Bağlantı Ucu (Dahili Tip Kablo Başlığı ) :

Güneş radyasyonuna veya açık hava şartlarına maruz kalmayan ortamlarda kullanılmak için amaçlanan bağlantı ucudur.

Bina Dışı Bağlantı Ucu (Harici Tip Kablo Başlığı ) :

Güneş radyasyonuna veya açık hava şartlarına veya her ikisine maruz kalan ortamlarda kullanılmak için amaçlanan bir bağlantı ucudur.

Ek (Ek Muf)

İki veya daha fazla yalıtımlı güç kablosu arasında, sürekli bir akım devresi teşkil etmek için, bir bağlantı oluşturan, açıkta veya yeraltında kullanım için uygun yardımcı donanımdır.

Tip 1 – Ek

Darbeye karşı dayanıklılığın gerekmediği yerlerde kullanım için uygun bir ektir.

Tip 2 – Ek

Darbeye karşı dayanıklılığı standarda uygun olan bir ektir.

Tip 3 – Ek

Standardına uygun olan -20 C° sıcaklıkta darbe dayanımına sahip, düşük ortam sıcaklıkları ile tecrübe edilmiş yerlerde kullanıma uygun bir ektir.

Darbeye karşı dayanıklılığın gerekmediği yerlerde kullanım için uygun bir ektir.

ÖZELLİKLER

Beyan Gerilimi

Bu şartnamede bahsedilen yardımcı donanımların Uo / U (Um) beyan gerilimleri;

3,6 / 6 (7,2); 6 / 10 (12); 8,7 / 15 (17,5); 19 / 33 (36) kV etkin değer (r.m.s) dir.

Burada;

Uo :Kablonun tasarımlandığı iletken ile toprak veya metalik ekran arasındaki şebeke frekanslı     beyan   gerilimi.

U   :Yardımcı donanımlar içinde kullanılabilen iletkenler arasındaki şebeke frekanslı beyan gerilimi.

Um: Kablo yardımcı donanımları içinde kullanılabilen yüksek sistem geriliminin en büyük değeridir.

Anma frekansı: 50 Hz.

Akım

Ekstrüzyonla yalıtılmış güç kabloları için bir bağlantı ucu veya ekinin sürekli beyan akım değeri, HD 620’de belirtilen ilgili kabloya göre olmalı ve bu standartta belirtilen sıcaklıklardaki kısa devre arıza koşullarında ve beyan akımında çalışma için uygun olmalıdır.

Yapısal Özellikler

Genel

Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlığı) ve kablo ekleri kullanılan YG kablolarına uygun olacaktır.

Kablo Bağlantı Ucu (Kablo Başlığı)

Bu şartname kapsamında satın alınacak YG Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlıkları), kabloyu yağış (harici tiplerde), rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlanmalara dayanabilecek yapıda olacaktır.

Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlığı) imalat özelliğine bağlı olarak;

–          Isı ile büzüşmeli tip (Heat shrinkable),

–          Soğuk büzüşmeli tip (Cold schrinkable),

–          Sıkı geçme tip          (Push-on) tiplerde olacaktır.

YG Kablo Bağlantı Uçları (Kablo Başlıkları) aşağıdaki ana parçalardan oluşacaktır. Bunlar;

–          İletken ve topraklama terminalleri (kablo pabucu),

–          Elektrik alanı deflektörü,

–          İzolatör,

–          Üç fazlı kablolarda damarların ayrılma yerini dış etkilere karşı koruma düzeni (üçleme seti)’ dir.

İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatı sıkma tip terminaller (pabuçlar) ile yapılacaktır. Lehimleme ile irtibat yapılmayacaktır.

Kablo Ekleri (Ek Muf)

Bu şartname kapsamında satın alınacak kablo ekleri bütün dış etkilere karşı kablo ek yerini koruyacak, elektrik alanını kontrol altına alacak, normal işletme ve kısa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlanmalara dayanabilecek yapıda olacaktır.

Kablo ekleri imalat özelliğine bağlı olarak;

–          Isı ile büzüşmeli tip (Heat shrinkable),

–          Soğuk büzüşmeli tip (Cold schrinkable),

–          Sıkı geçme tip          (Push-on),

–          Dökme reçineli tiplerde olacaktır.

YG Kablo Ekleri aşağıdaki ana parçalardan oluşacaktır. Bunlar;

–          İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatı için sıkma tip klemensler,

–          Elektrik alanı deflektörü,

–          Elektriksel yalıtım,

–          Kablo ekini, rutubete ve mekanik etkilere karşı korumak için dış kılıf ’dır.

İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatı sıkma tip klemensler ile yapılacaktır. Lehimleme ile irtibat yapılmayacaktır.

Elektrik alanını kontrol altında tutmak için;

–          Isı ile büzüşen tiplerde ısı ile büzüşen yarı iletken hortum (boru),

–          Soğuk büzüşmeli tiplerde silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtım ve dış kılıf görevini birlikte üstlenen “prefabrik” bir eleman,

–          Sıkı geçme tiplerde silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü,

–          Dökme reçine tiplerde ısı ile büzüşen yarı iletken hortum (boru) veya bant sargı kullanılabilecektir.

Elektriksel yalıtım için;

–          Isı ile büzüşen tiplerde, elektrik alan deflektörü için kullanılandan ayrı olarak, ısı ile büzüşen yarı iletkenli bir hortum (boru),

–          Soğuk büzüşmeli tiplerde silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtım ve dış kılıf görevini birlikte üstlenen “prefabrik” bir eleman,

–          Sıkı geçme tiplerde silikon lastiği ve dış ekranlama için yarı iletken silikon lastikten oluşan “prefabrik” bir eleman,

–          Dökme reçineli tiplerde VDE 0291 Part-1, Part-2 standardına uygun dökme reçine kullanılabilecektir.

Ek yerinde kablonun ekran ve/veya zırhının da sürekliliği uygun yöntemler ile sağlanacak ve gerekli malzeme  “Kablo eki” ile birlikte verilecektir.

Kablo ekinin dışında, rutubete ve mekanik etkilere karşı ek’i korumak için;

–          Isı ile büzüşen tiplerde ısı ile büzüşen bir hortum (boru),

–          Soğuk büzüşmeli tiplerde silikon lastiğinden yapılmış elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtım ve dış kılıf görevini birlikte üstlenen “prefabrik” bir eleman,

–          Sıkı geçme tiplerde ısı ile veya soğuk büzüşen hortum (boru),

–          Dökme reçineli tiplerde dökme reçine ve içine dökme reçine doldurulan kalıp kullanılabilecektir.

İŞARETLEME

YG kablo eki ve başlık montajında kullanılacak malzemeler ve prefabrik elemanlar daha önce kullanılmamış yeni malzemeler olacaktır.

Malzemelerin üzerinde kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde yazılmış olarak malzemenin markası, referans kodu, kesiti, ay ve yıl olarak imal tarihi bulunacaktır.

DENEYLER

Ön Kontroller

– Elle Gözle Muayene,

– Montaj talimatlarının kontrolü:

Kablo eki ve kablo başlığı için hazırlanmış olan “Montaj Talimatı”, tip deney raporlarında yer alan montaj talimatı ile aynı olacaktır.

– Malzeme Listesi:

Malzeme Listesi montaj talimatında yer alan malzemeler ile marka, boyut  ve miktar olarak karşılaştırılacaktır.

Tip Deneyleri

Deneyler, aksi belirtilmedikçe TS HD. 628.S1, TS HD.629.1.S1 standartlarına uygun olarak İdare-Kontrol Mühendisinin katılımıyla, bağımsız bir laboratuarda yapılacaktır. Bu şartname kapsamındaki kablo aksesuarları ile ilgili Tip Deneyleri aşağıda yer alan tabloda verilmektedir.

KABLO AKSESUARININ ADI

TİP DENEY TABLOSU

Bina içi Bağlantı Uç Düzeni  (Dahili tip  Kablo Başlığı) Tablo:1
Bina dışı Bağlantı Uç Düzeni (Harici tip Kablo Başlığı) Tablo:2
Düz Ekler Tablo:3

NOTLAR:

1- Aksi belirtilmedikçe ilgili standartlarda yer alan tip deneyleri ve bunlara ait deney parametrelerinin değişmesi halinde bu değişiklikler aynen geçerli olacaktır.

2- Tablolarda yer alan deney parametreleri ile standartlarda yer alan deney parametrelerinin çelişmesi halinde standartlarda yer alanlar geçerli olacaktır.

Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Kabul deneyleri; Ön Kontroller ile İhale Dosyasında ve Sözleşmede yer alan tip deneylerini içerecektir. Sözleşmede Kabul Deneyi yapılması istenmesi halinde numune seçimi (sözleşmede aksi belirtilmedikçe) aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

PARTİ MİKTARI (ADET) NUMUNE SAYISI
0-30 1
31-50 2
51-100 3
101 ve yukarısı 4

Kabul Kriterleri

Kabul Deneylerinde yer alan tüm kontrollerden ve deneylerden olumlu sonuç alınmış olacaktır. Deneylerin herhangi birinden olumsuz sonuç alınması halinde, İdare, siparişteki aynı tip ve özellikteki bütün birimleri reddedebilecektir. İdare,  karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere,  İmalatçının makul bir süre içinde tasarımda değişiklik yapma ve şartnamede belirtilen bütün tip deneylerini,  giderleri kendisine ait olmak üzere,  tekrar etme isteğini kabul edebilir.

Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, İdare, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün ya da bir bölümünün İmalatçı tesislerinde ya da yurtiçinde veya yurtdışında tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak tip deneyleri için deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, İdare temsilcileri tarafından seçilecektir. Yurtdışında yapılacak tip deneyleri için numune(ler) mühürlenecek ve İmalatçı tarafından deneyin yapılacağı laboratuara gönderilecektir. Deney masrafları Etisan Enerjiye ait olacaktır.

Kabul Prosedürü

a)       İdare, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Etisan Enerji İdare temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

b)             Etisan Enerji Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdare ’ye deney programını gönderecektir.  Etisan Enerji deneylerin asıl başlama tarihini, yurtdışında yapılacak deneyler için en az 20 (yirmi)  gün, yurtiçinde yapılacak deneyler için 7 (yedi) gün öncesinden İdare ’ye bildirecektir.

c)             Kabul deneyleri sırasında, Sözleşmede İmalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa, bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi-deney sonuçlarının 7 (yedi) gün içinde İdare ’ye iletilmesi koşuluyla teslim tarihi olarak alınır. Ancak İdare, gecikme ile ilgili olarak Sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

d)             Deneyler İdare temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numune(ler)in seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu Şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, İdare temsilcisi ilgili malzeme partisi için Sevk Emrini yazacaktır.

İdare temsilcisi deney sonuçları hakkında karar veremiyorsa, kararı Genel Müdürlüğe bırakabilir.

İdare, Etisan Enerjiye zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, Etisan Enerji deneyleri yapacak ve sonuçlarını İdareye bildirecektir. Etisan Enerji tarafından hazırlanan ve imzalanan Deney Raporları, incelenmesi ve onaylanması için 4 (dört) takım olarak İdare ’ye gönderilecektir. Deney raporlarının onaylanması durumunda, İdare tarafından sevkıyat için Sevk Emri verilecek, onaylı 2 takım Deney Raporu Etisan Enerjiye geri gönderilecektir.

Yurtdışında yapılan deneyde İdare temsilcileri hazır bulunmamışsa, deneyin tamamlanmasından sonra numune, laboratuar tarafından yeniden mühürlenerek geri gönderilecektir. Söz konusu numune, İmalatçı tesislerinde İdare temsilcileri tarafından incelenecektir.

e)       Malzemelerin yüklenmeden önce İdare ya da temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, İdarenin malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz ya da yok etmez.

Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, Etisan Enerjinin Sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Ambalaj ve Teslim

Kablo ek ve başlıkları için kullanılacak malzemeler; taşıma, indirme, bindirme ve stoklamaya uygun, rutubet ve toz gibi dış koşullardan etkilenmeyecek sağlam kutular içerisinde verilecektir. Her bir kutuda ayrıntılı biçimde hazırlanmış bir adet Türkçe montaj talimatnamesi bulunacak ve kutular üzerinde en az aşağıda belirtilen bilgiler kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

 • İmalatçının adı veya ticari unvanı,
 • İmal yılı ve son kullanma tarihi,
 • Tip işareti, (Sembolü)
 • Kablo başlıkları için dahili tip veya harici tip olduğu,
 • İdarenin adı,
 • Anma gerilimi,
 • Kullanılacağı kablonun sembolü, kesiti ve gerilimi,
 • İdarenin sipariş no ’su
 • İdarenin malzeme kod no ’su
 • Brüt ağırlık.

Teklifle Birlikte Verilecek Belgeler

Etisan Enerji her poz için Garantili Özellikler Listesine ek olarak, aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.

 • Tip Deney Raporları veya sertifikaları, (NOT’a bakınız.)
 • T.S ’na uygunluk Belgesi, (Mecburi standart kapsamında olması halinde)
 • İmalatçı firmaya ait ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi,
 • Ayrıntılı katalog ve montaj talimatnamesi,
 • İmalat esnasında yapılan rutin deneyler ve adları, (yapılıyor ise)
 • Garantili Özellikler Listesi. (İmzalanmış olarak)

GARANTİ

Bu sözleşme kapsamındaki tüm elektrik tesis ve tesisatı aksi belirtilmediği takdirde geçici kabul tarihinden itibaren iki(2) yıl süre ile malzeme kusurlarından, hatalı imalat veya işçilik ya da tesis hatalarından oluşan arızalara karşı garanti edilecektir. Garanti süresi içinde arızalanan veya bozulan tesis bölümü veya teçhizat birimi, İdarenin bu konudaki bildirimi alınır alınmaz Etisan Enerji tarafından değiştirilecek ve bu hususta Etisan Enerji tarafından hiç bir ödeme talebinde bulunulmayacaktır. Garanti konusunda, İdarenin 4077 sayılı kanunda belirtilen hakları saklıdır.

Tüm DHMİ Elektrik Şartnamelerini incelemek için tıklayınız

Bu yazı Genel, Şartname kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.