Baralar

Al lama baralar (120×10 mm2, 80×10 mm2, 50×10 mm2) Etial 7-E malzeme kalitesinde özdirenci, kopma dayanımı, uzaması, sertliği ve kimyasal bileşim limitleri Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmesinin en son ürün kataloğuna uygun olacaktır. Al lamaların Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmesinden temin edilmemesi halinde her türlü bedeli yükleniciye ait olmak üzere yukarıda belirtilen hususlar (spectro analiz testleri ile kimyasal bileşim limitleri) Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmesinde ve/veya bir Kamu Kuruluşunda ve/veya Üniversitede test ettirilecektir.

Alüminyum lamalardan imal edilen baraların (120×10 mm2, 80×10 mm2, 50×10 mm2) özdirenci, kopma dayanımı, uzaması, sertliği ve kimyasal bileşim limitleri aşağıda belirtilen değerlere uygun olacaktır. Söz konusu değerler her türlü bedeli yükleniciye ait olmak üzere Şirketimiz elemanları nezaretinde imalatçı tesislerinde ve/veya bir Kamu Kuruluşunda ve/veya Üniversitede test (spectro analiz testleri ile kimyasal bileşim limitleri testleri) ettirilecektir.

Kimyasal Bileşim

Al : minimum 99,7

Fe : maksimum 0,25

Si : maksimum 0,10

Cu : maksimum –

Zn : maksimum –

Ti : maksimum –

Mn : maksimum –

Diğerleri

Her biri : maksimum 0,02

Toplam : maksimum 0,10

Ti+V+Mn+Cr : en çok % 0,02

Fe/Si : en az 2,0

Fe+Si : ≤ 0,30

Mekanik Özellikler

Akma Dayanım, kg/mm2 : 2

Çekme Dayanım, kg/mm2 : 6

% Uzama 50 mm, mm/mm : 40

Sertlik (HB), kg/mm2: 20

Kesme Dayanım, kg/mm2 : 5,5

Fiziksel Özellikler (minimum)

Özgül Ağırlık, gr/cm3 : 2,70

Elestisite Modülü, kg/mm2 : 7000

Isısal İletkenlik, Cal/cmSoC : 0,54

Genleşme Katsayısı, (20-100oC)/oC : 23×10-6

Elektriksel Direnci, (20oC) ohm mm2/m :0,027

Isıl İşlem: Presten çıktığı gibi

Lama baralar, akım taşıma kapasitesini yükseltmek, izolatörlere gelen tepe kuvvetlerini azaltmak bakımından dik olarak yerleştirilecek ve bara bağlantılarında kullanılan izolatör, kelepçe ve diğer ek malzemelerin montajında gerekli hassasiyet gösterilecek, baraların kıvrılmasında keskin köşelerden kaçınılacaktır.

Bara irtibatlarında, devamlı olarak yeterli temas basıncı sağlanacak, civatalar takılmadan önce yüzey temizlenecek ve ek yerlerinde rutubet bulunmayacaktır. İrtibatlarda kullanılan tüm çelik parçalar ve civatalar kadmiyum kaplı veya galvanizlenmiş olacaktır.

36 kV’luk sistemde baralar, A-fazı kırmızı, B-fazı sarı, C-fazı mavi olacak şekilde boyanacaktır. Boyanın azami yapışma ve dayanıklılığının temini için metalin tam temiz olması gerekmektedir. Gen. Tek. ve Mon. Şrt.

Bunun için Al lama satıhları kaba bir kağıt kullanılmadan usulüne göre zımparalanır. Sentetik astar vurulduktan sonra istenilen renkte sentetik boya ile boyanmalıdır. Baraların duvarlara gelen iki uç kısmındaki izolatörler üzerine, 380 ile 154 kV’luk açık şaltda hat-trafo giriş ve çıkışlarındaki baralarda fazlar; A, B, C harfleri ile gösterilecek ve TEİAŞ’ın istediği standartlara uygun imal edilecek bu işaret plakaları çelik konstrüksiyon üzerinde TEİAŞ’ın öngördüğü yerlere takılacaktır.

Baralar en az ek yapılacak şekilde yerleştirilecek ve ekler TEİAŞ’ın uygun göreceği şekilde olacaktır. Bu ekler baraların kendi malzemesi ile yapılsa dahi, ayrı bir malzeme ve montaj bedeli ödenmeyecektir. Bara malzemeleri ek yerleri hariç ölçülerek ödeme yapılacaktır.

380 kV açık Şalt sahalarında 220/8 mm Al boru bara kullanılacak ve baraların montaj yüksekliği  12.5 m olacaktır.

380 kV’ luk merkezlerde; trafo, transfer ve hat fiderlerindeki cihazlar arasındaki bağlantılar 114/6 mm Alüminyum boru ile, kuplaj(transfer+kuplaj) fiderlerinde 114/10 mm Alüminyum boru ile yapılacaktır.

380 kV’ luk merkezlerin yanındaki 154 kV’ luk açık şalt sahalarında ana baralar 114/10 mm, transfer bara 114/6 mm Alüminyum boru bara olacaktır.

220 Al borular içine 2×954 MCM, 114 Al borular içine (gerektiğinde veya 5 m’ yi geçen mesafelerde) 1×477 MCM iletkenler titreşim söndürücü olarak konacaktır.

54 kV merkezlerde baraların montaj yüksekliği tel barada 8.5 m, boru barada 8 m olacaktır. Aksi belirtilmedikçe yeni merkezler ile baraları değiştirilerek yenilenecek merkezlerde ana bara  2×954 MCM (Cardinal ACSR), transfer bara 1×954 MCM (Cardinal ACSR) iletken olacaktır Hücrelerde OG kesici ve akım trafoları bağlantıları flexible, kalaylı örgülü bakır iletken olacaktır.