Akü ve Akü Odası

154 kV merkezlerde birer grup, 380 kV merkezlerde ikişer grup olmak üzere 110 DC (55×2 V) ve 48 V DC (24×2 V) akü grupları olacaktır. 380 kV merkezlerde 110 V DC ve 48 V DC akü grupları iki odada ayrı ayrı olacaktır.

Aküler, 100 Ah kapasiteli (380 kV merkezlerde 200 Ah) stasyoner tip sabit tesis kurşun asitli olacaktır.

Akülerin dış kutusu; ısıya dayanıklı, şok emici, kırılma, çatlama, yüksek ısı ve şarj, deşarjda deforme olmayacak şekilde en iyi yalıtkan malzemeden yapılmış; yalnızca özel gaz çıkış kapağı dışında, dış ortamla hiçbir gaz, sıvı alış verişi olmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

En kötü hizmet koşullarında dahi, normal ömürleri boyunca temizleme ihtiyacı göstermemesi için akü tabanında tortu toplanma mesafesi bırakılacaktır.
‹
Elektrolit ilavesi gerektirmeden 3 ay devamlı tampon şarjlı çalışmaya (float-operation) yetecek elektrolit yedeği olacaktır. Pozitif plakaları silindirik tüplü, negatif plakaları ızgara üstü sıvama tipinde olacaktır.

Aküler gerektiğinde tüm hücre elemanlarının voltaj ölçümlerini ayrı ayrı yapmaya uygun yapıda olacaktır. Her hücre muhafaza kutusu toprağa göre tek tek izole edilecektir. Sülfürik asit ve saf su karışımından oluşan elektrolitin, tam şarjlı durumda akümülatör içinde 20°C’de yoğunluğu 1.240 ± 0.01 gr/cm 3 olacak, toleranslarının dışına çıkmayacaktır.

Sülfürik asit özellikleri bakımından TS 694’e uygun olmalıdır. Elektrolitte kullanılacak damıtık su, renksiz, berrak ve kokusuz olmalı, içerisinde yağ damlacıkları veya organik maddeler bulunmamalıdır. ‹

Akü plakalarının uzunlukları, genişlikleri, kalınlıkları, pozitif plakanın tüpçük çapı, oksit/kurşun oranı ve plakaların toplam ağırlıkları, plaka sayıları, muhafaza malzemesinin boyutları, cidar kalınlıkları ile Ah verimleri, 10 saatlik, 5 saatlik, 3 saatlik deşarjlar sonu gerilimleri 1.8 volt olmak üzere ayrı ayrı deşarj kapasiteleri, kuru ve sulu şarjlı olarak ağırlıkları ve iç dirençleri imalatçısınca kabul testlerinden önce verilecektir. Ayrıca bu karakteristiklerin her birinin toleransları belirtilecek, toleransları belirtilmeyen değerlerin toleransları olmadığı kabul edilecektir.

Akülerin kabul testleri ve kontrolleri TS 1352 (son baskısı) ye göre yapılacaktır.

Akümülatör odalarındaki elektrik tesisatında nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılacaktır. Bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılacak, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmayacaktır. Anahtar, priz v.b. gibi işletme sırasında alevlenmeye neden olan, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulacaktır.

Aküler şartname ekinde verilen resme uygun olarak yerleştirilecek ve yine resme uygun olarak zemine sabitlenecektir. Akülerin irtibatları uygun kesitteki esnek (100 Ah akü ve redresörlerde 2×25 mm 2 NYY, 200 Ah akü ve redresörlerde 2×35 mm 2 NYY) kablolarla yapılacaktır.

Akü odalarına, el yıkamak için lavabo konacak ve su tesisatı için gerekli proje revizyonu yüklenici tarafından yapılacaktır.

Akü odalarında üzeri fayans kaplı sabit bir çalışma tezgahı yapılacaktır. Bu çalışma tezgahı lavabo ile birlikte dizayn edilecektir. Akü odalarının duvarları tavana kadar koyu renkli aside dayanıklı fayansla kaplanacak ve tavanı beyaz kireç badana ile boyanacaktır.

Akü odaları penceresi, buzlu cam olacak ve üzeri aside dayanıklı siyah boya ile boyanacaktır. Akü odalarının aydınlatılmasında etanj tip armatür kullanılacak, anahtar ve priz oda dışında tesis edilecektir.

Akü odalarına konacak aspiratörlerin kanat ve gövdeleri tamamen metal olacaktır. Kullanılacak aspiratörlerin motorları kömürsüz tip olacaktır ve en az 28 cm. çapında aspiratör kullanılacaktır. Akülerin sulandırılması en erken 2T çalışmalarına 1 ay kala kontrol elemanı denetiminde yapılacaktır.