Metal Kompakt Tip OG-AG Transformatör Merkezleri Teknik Şartnamesi

Kodu: MYD-95-003.C

Yayın Tarihi : 03.1995

Revizyon 1: Aralık 2002

Revizyon 2:  Haziran 2006

1.     Genel

1.1.   Konu ve Kapsam

Bu şartname; en yüksek sistem gerilimi 36 kV’a kadar (36 kV dahil) anma güçleri[1],  tipleri ve karakteristikleri EK:1’de belirtilen metal mahfazalı, kompakt tip OG/AG Transformatör Merkezlerinin tasarım, imal ve deney koşullarını kapsar.

Bu şartname kapsamındaki merkezler; metal bir mahfaza içinde tüm teçhizatı fabrikada montaj edilmiş ve teçhizatlar arasındaki bağlantılar yapılmış olarak temin edilecektir.

Bu şartname kapsamında yer alan “OG/AG Transformatör Merkezleri” bundan böyle kısaca “Kompakt Merkez” olarak anılacaktır.

1.2.   Standartlar

Bu şartname kapsamındaki Kompakt Merkezler ve merkezde kullanılacak teçhizatlar aşağıdaki Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak imal ve test edilecektir.  Aşağıdaki tabloda yer almayan ancak teknik şartnamenin ilerleyen bölümlerinde atıfta bulunan standartlar için de aynı durum söz konusu olacaktır.

STANDARD NUMARASI

STANDARD ADI

TS EN 61330 OG/AG Prefabrik Transformatör ve Dağıtım Merkezleri
TS 267 EN 60076-1 Güç Transformatörleri
TS 5248 EN 60298 Anma Gerilimi 1 kV’dan 52 kV’a kadar olan AA Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kumanda Tesisleri
TS 3367 EN 60439-1 AG Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri-Bölüm 1: Tip Deneyleri yapılmış ve tip deneyleri kısmen yapılmış üniteler
TS HD 628.S1 Beyan Gerilimi 3.6/6 kV (Um:7.2 kV) dan 20.8/36 kV (Um:42 kV)’a kadar olan yardımcı donanımlar için deney metodları
TS HD 629.1.S1 Beyan Gerilimi 3.6/6 kV (Um:7.2 kV) dan 20.8/36 kV (Um:42 kV)’a kadar olan yardımcı donanımlar için deney metodları
TS 3033 EN 60529 Mahfazaların koruma derecelerinin sınıflandırılması
TS 822 Galvanizli Düz ve Oluklu Saclar
TS 914 EN ISO 1461 Çinko kaplama (sıcak daldırma ile)
TS 4313 EN ISO 2409 Boya ve vernikler-Çapraz Kesme Deneyi
TS ISO 4628-3: 2005 Boyalar ve vernikler-Boya kaplamaların bozulmasının değerlendirilmesi.  Bölüm 3: Paslanma derecesinin tayini.
TS 500 Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları
STANDARD NUMARASI

STANDARD ADI

TS EN 206-1 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
TS 708 Beton Çelik Çubukları

Eşdeğer veya daha üstün başka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda Teklif Sahibi, uygulanan standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını teklifiyle birlikte verecektir.

1.3.   Yönetmelikler

Kompakt Merkezlerin tasarım ve imalinde yürürlükte olan;

–           “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”

–           “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”

hükümlerine uyulacaktır.

1.4.   Çalışma Koşulları

İhale dökümanınde aksi belirtilmedikçe Kompakt Merkezler, aşağıda belirtilen çalışma koşullarında harici kullanıma uygun olacaktır.

Yükselti 1000 metre
Ortam sıcaklığı (°C)

–          En az ……………………………

–          En çok ………………………….

–          24 saat ortalama …………….

– 25

40

35

Ortam kirliliği Düzey III
En yüksek güneş ışınımı 1000 W/m²
Bağıl nem (%)

–          En çok ………………………….

–          En az ……………………………

–          Ortalama ………………………

95

60

80

Yer sarsıntısı

–          Yatay ivme …………………..

–          Düşey ivme ………………….

0.5 g

0.4 g

OG Sistemde Nötr Topraklaması[2] –            Direnç üzerinden topraklı

–            Direkt topraklı

2.     Tasarım ve Yapısal Özellikler

2.1.   Tipler

Bu şartname kapsamındaki kompakt merkezler işletilme bakımından;

–           İçeriden İşletilen Tipler,

–           Dışarıdan İşletilen Tipler

olmak üzere başlıca iki ana tipte olacaktır.