Dünya Elektrik Piyasaları

Dünya genelinde uygulanan Elektrik ticaret rejimlerinden örnekler Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan dünya elektrik piyasaları ile ilgili bir çalışma. Konu ile ilgili bilgi edinmek isteyenlere başlangıç düzeyinde iyi bir bilgi kaynağı. EPDK ya teşekkür ederiz.

Bu çalışmanın amacı, diğer ülkelerdeki elektrik ticaret sistemlerini genel hatlarıyla tanıtmaktır. Bu not, İrlanda Elektrik Düzenleme Komisyonu’nun (CER) 25 Kasım 2002 tarihli “Other Trading Regimes” isimli raporu baz alınarak hazırlanmıştır.

Bu not aşağıdaki piyasaları genel hatlarıyla tanıtmaktadır: