380/154 kV MANİSA OSB TM (MANİSA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İki ana bara + transfer bara düzenindeki 380kV şaltta 1 adet hat (Soma) fideri tesis edilecektir.

Mevcut ototrafo banka 380kV bank akım trafoları konulacak ve bank diferansiyel koruma yapılacaktır.

Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta baralar 1 bey uzatılacak, uzatılan kısma ve Aksa fiderinin yanına 2 adet 154kV hat fideri tesis edilecektir.

Mevcut MOSB 1-2 hatları yeni tesis edilecek fiderlere aktarılacak, MOSB 1-2 fiderlerinden boşalan yerlere ise Kemalpaşa ve Manisa hatları bağlanacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

380kV Soma hat fider için mevcut 1 nolu kumanda panosundaki donanımlı yedek hat fideri kullanılacak, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

380kV Soma hat fideri için 2 adet röle panosu ve 2 adet SDK yapılacaktır.

Mevcut bara koruma ve kesici arıza sistemi kullanılacak yeni fiderler için eksik malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

154kV yeni tesis edilecek 2 adet hat fider için 1 adet kumanda panosu yapılacak ve MOSB-1 ile MOSB-2 fiderleri işlenecektir.

MOSB-1 ve MOSB-2 için mevcut kumanda panosu Kemalpaşa ve Manisa fiderleri için kullanılacaktır. Fider kaydırmalarından doğan proje tadilatları yüklenici tarafından yapılacaktır.

154kV yeni tesis edilecek 2 adet hat fider için 1 adet röle panosu ve 2 adet SDK yapılacaktır.

Yeni yapılacak kumanda panolarında her fider için en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.