380/154/33 kV VİRANŞEHİR TM (ŞANLIURFA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Biri 2x125MVA trafolar için, diğeri 2×100 MVA trafolar için olmak üzere 2 adet, kablo galerisi amaçlı bodrum kat ve metal clad holü amaçlı zemin kattan oluşan metal clad binası inşa edilecektir.

2 katlı kumanda binası tesis edilecektir. 380kV ve 154kV hat fiderleri için bağımsız röle binaları yapılmayacak olup, hat fiderlerinin röle panoları kumanda binasına konulacaktır.

İki ana bara + transfer bara düzeninde 9 beylik 380kV şalt ve yine iki ana bara + transfer bara düzeninde 13 beylik 154kV şalt yapılacak olup tek hat şemasına göre;

380kV 3 adet hat fideri (Kızıltepe, Şanlıurfa ve Hilvan), 2 adet 380/154kV ototrafo bank, 1 adet 380/33kV 2x125MVA trafo bank ve kuplaj+transfer fideri tesis edilecektir.

Ototrafo banklara birer adet olmak üzere 2 adet 380/154kV 125/187.5/250MVA ototrafo, 380/33kV trafo banka ise 2 adet 90(125)MVA trafo tesis edilecektir.

154kV 6 adet hat fideri (2 adet Viranşehir, 2 adet Çırçıp ve 2 adet Dikmen), 2 adet ototrafo bank fideri, 2 adet 154/33kV trafo fideri ve 1 adet kuplaj+transfer fideri tesis edilecektir.

2 adet 154/33kV 80(100) MVA güç trafosu tesis edilecektir.

2 adet Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad hollerinde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG barada 9’ar adet çıkış fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

Her bir OG metal clad şaltta birer adet olmak üzere, 2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 500kVA) temin edilecek ve metal clad binaların zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

380kV şalt için; ; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 10 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

380kV şalt için; 12 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

380/33kV ve 380/154kV banklar için 3 adet fan ve kademe panosu temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 14 fider işlenmek üzere 7 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; 4 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV her iki metal clad şalt için ayrı ayrı olmak üzere; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4 ve 5 nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir. Toplam 10 adet 33kV kumanda panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

380kV ve 154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1’er adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Merkez için; bir adet Senkron Panosu ve 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) temin ve tesis edilecektir.

380kV şalt için 11 adet SDK temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için 11 adet SDK temin ve tesis edilecektir.

380kV şalt için bara diferansiyel ve kesici arıza koruma sistemi, kuplaj + transfer fideri hariç 8 fiderlik olacak şekilde temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için bara diferansiyel ve kesici arıza koruma sistemi, kuplaj + transfer fideri hariç 12 fiderlik olacak şekilde temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

1 adet sayaç panosu temin edilerek donatılan 154/33kV trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç tesis edilecektir.

48 V DC sistem için 2 adet DC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

110 V DC sistem için 3 adet DC Dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

3 adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

48 V DC ve 110 V DC için ikişer adet olmak üzere toplam 4 adet redresör ve aküler (2 V’luk toplam 158 adet) temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

En az 1000 sinyal girişli olay kaydedici cihaz temin ve tesis edilecektir.

380kV hat fideri ve trafo fiderine ait kumanda panoları için 3 adet en az 16 girişli, 154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna 2 adet en az 16 girişli, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.