380/154/33 kV İKİTELLİ TRAFO MERKEZİ (İSTANBUL)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat ve metal clad holü amaçlı zemin kattan oluşan metal clad binası (30x11m iç ölçülerinde) inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

Yalnızca 1 trafoya ait OG giriş ve çıkış fiderleri (9 adet) donatılacaktır. İkinci trafoya ait metal clad panolar için boş yer bırakılacaktır. Yeni yapılacak M/C şalt ile mevcut M/C şalt arasında bağlantı fideri yapılacaktır. Yeni yapılacak M/C şaltta donatılacak OG baranın sonuna kuplaj fideri tesis edilecektir.

Mevcut M/C şaltta bağlantı fideri olarak fiderlerden biri kullanılacak ve akım trafosu ile kesicisi değiştirilecektir.

Mevcut 154kV TR.D fiderinin eksik malzemeleri TEİAŞ 1. İTİG Müdürlüğü tarafından tamamlanacak ve montajı yapılacaktır.

Mevcut 2A+T OG şalttaki kablo fideri trafo fiderine dönüştürülecektir. Bunun için fiderin anma akımı yetersiz olan primer cihazları değiştirilecektir.

İleride tesis edilecek TR.B fiderinin mevcut 2A+T OG şalta bağlantısı için OG XLPE kablo çekilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5 no’lu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 no’lu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

TR-B için iki adet sayaç, mevut sayaç panosuna işlenecektir.

Mevcut 2A+T OG şalttaki H.26 ilgili kumanda panosunda Tr.b trafo giriş fiderine dönüştürülecek eksik malzeme ve proje tadilatı yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yeni tesis edilecek 33kV her kumanda panosuna en az 16 girişli 2 adet sinyal cihazı konulacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP ’de toplanacaktır.

Tüm elektrik projeleri elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.