380/154/33 kV BATMAN-2 Trafo Merkezi

Ana İhale

İşin Kapsamı

İki ana bara + transfer bara düzenindeki 380kV şaltta 1 adet hat (Van) fideri tesis edilecektir.
Bunun  için  380kV  baralar  iki  bey  uzatılacak,  uzatılan  kısma  (eski  Kızıltepe  fiderinin  yanına) mevcut  380kV  Kızıltepe  fideri  taşınacak,  Kızıltepe  fiderinden  boşalacak  yere  ise  Van  hattı irtibatlandırılacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

Yeni  tesis  edilecek  380kV  hat  fideri  için  1  adet  kumanda  panosu  yapılacak,  yanına  da  ileride tesis edilecek Aşağı Kaleköy hat fideri donatılacaktır. Kumanda panosunda her fider için en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı konulacaktır.

Yeni 380kV hat fideri için 2 adet röle panosu ve 2 adet SDK temin ve tesis edilecektir. Hat kaydırmalarından dolayı gerekli sekonder değişiklikler yüklenici tarafından yapılacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır. Merkezle  ilgili  bilgileri  içerir  teleinformasyon  planları  şartname  ekinde  verilmiştir.  Bu  bilgiler BTP’de toplanacaktır.

380kV kumanda panosuna 1 adet enerji analizörü konulacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.