154/31.5 kV Keçiborlu Trafo Merkezi (Isparta)

Ana ihalesi Teiaş 380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri (ITM.71)

İş kapsamları, yapım süreleri ve 2011 yılı ödenekleri

İli: Isparta
Proje No: 06.D03.0530
Yapım Süresi: 270 takvim günü
İlgili Kontrol Teşkilatı: TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
2011 Yılı Proje Ödeneği: 2.000 -TL

 • Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet trafo (TR.B) fideri ile Afyon-2 hat fideri yapılacaktır.
 • Ana bara + transfer bara düzenindeki mevcut OG şaltta 1 adet 36kV trafo fideri donatılacaktır. Mevcut OG trafo fiderinin akım trafosu değiştirilecek, mevcut ölçü hücresinin 36kV tüm teçhizatı (ayırıcı, sigorta ve gerilim trafosu) yenilenecektir.
 • Yeni tesis edilecek trafo fideri için bir adet nötr direnci konulacaktır.
 • İstimlâk fensi ve TM giriş yolu aydınlatması yenilenecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

 • 154kV trafo fideri mevcut 5 nolu kumanda panosuna işlenecek, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 154kV Afyon-2 fideri için mevcut 4 nolu boş kumanda panosu, 2 adet hat fideri (Afyon-2, Yedek) olacak şekilde donatılacaktır.
 • 154kV Afyon-2 fideri için bir adet kapalı tip röle panosu yapılacaktır.
 • 36kV trafo fideri için mevcut 6 nolu kumanda panosu kullanılacak, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 • 154kV ve 33kV trafo B fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.
 • 154kV sistem için 2 adet SDK yapılacaktır.
 • Yeni trafo fideri için temin edilecek 2 adet sayaç mevcut sayaç panosuna konulacaktır.
 • 154kV yeni donatılacak kumanda panosuna en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı tesis edilecektir.
 • Değiştirilen OG bara gerilim trafosu ve TR-A OG akım trafoları için gerekli sekonder tadilatlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

Yeni tesis edilecek trafo fideri için 3 adet ampermetre ile 1 adet enerji analizörü konulacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale, TEİAŞ kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.