154/33 kV YENİ GEDİZ TM (KÜTAHYA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet trafo (TR.B) fideri yapılacaktır.

Ana bara + transfer bara düzenindeki mevcut OG şaltta 1 adet 36kV trafo fideri donatılacaktır. Mevcut OG trafo fiderinin akım trafosu değiştirilecektir.

Yeni tesis edilecek trafo fideri için bir adet nötr direnci konulacak, mevcut güç trafosu fiderindeki nötr direnci de kaldırılarak bu fidere de yeni bir nötr direnci tesis edilecektir. 36 kV kısımda mevcut V bağlı bara gerilim trafoları kaldırılarak yerine yeni 36 kV gerilim trafoları sigortaları ile birlikte tesis edilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV trafo fideri mevcut 3 nolu kumanda panosuna işlenecektir.

36kV trafo fideri mevcut 4 nolu kumanda panosuna işlenecektir.

154kV kumanda panosundaki sinyal kutusu yerine en az 16 girişli sinyal cihazı konulacaktır.

154kV trafo fideri için 1 adet çerçeveli tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.

36kV trafo fideri için 1 adet çerçeveli tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.

Mevcut Tr.a fideri için nötr korumaları Tr.b için yapılacak yeni röle panosuna konulacaktır.

Yeni trafo fideri için temin edilecek 2 adet sayaç mevcut sayaç panosuna konulacaktır.

Değiştirilen OG bara gerilim trafosu için gerekli sekonder tadilatlar yüklenici tarafından yapılacaktır.

33kV trafo fideri kumanda panosuna 3 adet ampermetre ile 1 adet enerji analizörü konulacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.