154/33 kV URLA TM (İZMİR)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet hat (Alaçatı) fideri tesis edilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV mevcut 2 nolu boş kumanda panosu donatılacaktır. Bu kumanda panosuna Alaçatı fideri ve yedek hat fideri işlenecektir.

154kV Alaçatı fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu tesis edilecektir.

1 adet SDK yapılacaktır.

154kV kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli sinyal cihazı konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

154kV kumanda panosuna her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.