154/33 kV ÜMİTKÖY TRAFO MERKEZİ (ANKARA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

Ana bara + transfer bara düzeninde 154kV şaltta mevcut 154 kV transfer fideri; ilave ayırıcı (transfer) monte edilerek yeni TR.C fiderine dönüştürülecek, mevcut OG şalt ile irtibat 2×954 MCM iletken kullanılarak yapılacaktır.

Yeni TR.C fiderinin karşısına yeni 154kV transfer fideri donatılacaktır.

Mevcut transfer fiderinin TR.C fiderine dönüştürülmesi için primer anma akımları yeterli olan 154kV kesici ile ayırıcılar (2 adet) yerinde kalacaktır.

2 ana bara + transfer bara düzenindeki OG şaltta 11 nolu 36 kV hücreden bara-2 bölünecek ve bu kısımda kuplaj fideri tesis edilecektir.

Mevcut 36 kV şaltta 2 nolu hücrede bulunan gerilim trafoları, sigortaları ve ayırıcıları ile birlikte 3 nolu hücreye taşınacaktır. Boşalan 2 nolu hücre yeni TR.C’ nin giriş fideri olarak donatılacaktır.

Yeni tesis edilen trafo fiderinin 36kV girişi için mevcut kapalı şaltta geçit izolatörler (2x1000A/faz) için pencereler açılacak ve 36 kV parafudrlar monte edilecektir.

Yeni oluşturulan 36 kV bara-3 için 15 nolu hücrede, ölçü hücresi tesis edilecektir.

Yeni nötr direnci tesis edilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV yeni tesis edilecek olan TR.C fideri ve 154kV transfer fideri mevcut 4 nolu boş kumanda panosuna işlenecek, bu panoda sinyal cihazı kullanılacaktır.

Mevcut 2 bolu kumanda panosunda bulunan 154kV transfer fideri iptal edilecektir.

Mevcut 6 nolu kumanda panosunda ön kapak değiştirilecek, bu panoya Tr.a fideri ve yeni tesis edilecek Tr.c fideri ile bara-1 ve bara-3 voltmetreleri işlenecektir.

Mevcut 11 nolu kumanda panosunda bulunan fider-17 (H.3), fider-18 (H.5); 7 nolu kumanda panosundaki boş olan yere işlenecektir.

Mevcut 8 nolu kumanda panosunda bulunan fider-8 (H.14); fider-17’den boşalan 11 nolu kumanda panosundaki yere işlenecektir.

Yeni bara bölücü (kesicili kuplaj) fideri mevcut 9 nolu kumanda panosuna işlenecektir.

OG Tr.c fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu yapılacak; 154kV, OG trafo korumaları ve nötr devre korumaları bu panoya işlenecektir.

Değiştirilen OG fiderlerin mevcut röle panoları kullanılacaktır.

1 adet SDK yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tadilatlardan kaynaklanan sekonder değişiklikler yüklenici tarafından yapılacaktır

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.