154/33 kV TUZLA TRAFO MERKEZİ (İSTANBUL)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Mevcut metal clad bina yanına kablo galerisi amaçlı bodrum kat ve metal clad holü amaçlı zemin kattan oluşan metal clad şalt binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

Ana bara + transfer bara düzeninde 4 beyli 154kV şaltta, tek hat şemasına göre;

2 adet 154kV trafo fideri (TR.3, TR.4) yapılacaktır.

2 adet 154/33.6kV 80(100) MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG barada 6’şar adet çıkış fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

Yeni metal clad bina ile mevcut metal clad bina arasında bağlantı fiderleri tesis edilecek, mevcut metal clad binada ayrıca bir adet çıkış fideri donatılacaktır. Mevcut metal clad binada donatılacak olan 2 adet OG fider mevcut metal clad imalatçısı ile uyumlu olacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

Yeni tesis edilecek 154kV TR.3 ve TR.4 fiderleri için mevcut donanımlı 4 nolu kumanda panosu kullanılacak, eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yeni tesis edilecek 154kV TR.3 ve TR.4 fiderleri için 1 adet kapalı tip röle panosu yapılacaktır.

2 adet SDK yapılacaktır.

Mevcut metal clad şaltta tesis edilecek bağlantı fideri için mevcut 5 nolu kumanda panosundaki K1 fideri irtibat fideri olarak kullanılacaktır. Ölçü aletleri Varmetre ve Wattmetre ile değiştirilecektir.

33kV yeni metal clad şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 19 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5 nolu kumanda panolarına dörder adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

Yeni trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç mevcut sayaç panosuna işlenecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.