154/33 kV TÜMOSAN TRAFO MERKEZİ (AKSARAY)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

Ana bara + transfer bara düzeninde 4 beyli 154kV şaltta 1 adet 154kV hat (Derinkuyu) fideri tesis edilecektir.

154kV ana bara 2x954MCM olarak, transfer bara ve üst gergi iletkenleri ise 1x954MCM olarak yenilenecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV Derinkuyu hat fider için 1 adet kumanda panosu yapılacak, yanına yedek hat fideri işlenecektir.

Kumanda panosunda en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı kullanılacaktır.

154kV Derinkuyu hat fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu yapılacaktır.

1 adet SDK yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.