154/33 kV TOKAT OSB TM (TOKAT)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İki ana bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet hat (Köklüce) fideri tesis edilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV mevcut 1 nolu kumanda panosundaki yedek fider kullanılacak, varsa eksik malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

154kV Köklüce fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu tesis edilecektir.

1 adet SDK yapılacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.