154/33 kV TERCAN TRAFO MERKEZİ (ERZİNCAN) (OG ŞALT )

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

Ana bara + transfer bara düzeninde 3 beyli 154kV şaltta;

154kV ana bara 2x954MCM olarak, transfer bara ise 954MCM olarak yenilenecektir.

1 adet 154kV bara gerilim trafosu tesis edilecektir.

Yeni tesis edilecek metal-clad binaya güç trafolarının bağlantısı mevcut OG portalından XLPE kablo ile yapılacak, OG portal iletkenleri 2x954MCM olarak gergi takımı izolatör ve hırdavatları ile birlikte değiştirilecektir.

Tüm kumanda ve röle panoları AC/DC yardımcı servis panoları, SDK’ lar ve tüm sekonder kablolar yenilenecektir.

154kV sistem için çift DC oluşturulacaktır.

Topraklama ağının cihazlara ve pilon-kirişlere bağlantıları da dahil olmak üzere tüm topraklama sistemi yenilenecektir.

154kV şalt sahası fensi sökülerek ötelenecek ve servis yolu yapılacaktır.

Mevcut 2 adet 2 raylı trafo temellerine kriş ilavesi yapılarak 4 raylı hale getirilecek, transfer fiderinin karşısına yedek trafo temeli yapılacak ve mevcut yol kenarına indirme platformu yapılacaktır.

Şalt sahası kablo kanallarının tamamı yenilenecek, şalt sahasına komple 15cm kalınlığında mıcır serilecektir.

Şalt (iç fens) ve çevre (dış fens) aydınlatma sistemi yenilenecektir. Mevcut OG şalttaki fiderler yeni tesis edilecek M/C binaya aktarıldıktan sonra mevcut kapalı şalt arkasında yer alan OG direkler demonte edilecektir.

OG fider aktarmaları yapıldıktan sonra mevcut OG kapalı şalttaki bütün primer malzemeler; baralar, hücreler, kumanda ve röle panoları demonte edilerek sahada Grup Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG barada 9’ar adet çıkış fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

Mevcut F.5 (H.8)’ de yer alan İdeal Enerji otop.fideri, mevcut bağlantısına uygun olarak TR-B barasında uygun bir çıkış fiderine bağlanacak, söz konusu fider için tesis edilecek aşırı akım rölesi yönlü olacaktır.

2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 160kVA) temin edilecek ve metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 6 fider işlenmek üzere 3 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; 2 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5 nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Merkez için; bir adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) ve 5 adet SDK temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Sayaç panoları yeni tesis edilecek metal clad şalt binasına taşınacaktır.

48 V DC pano için 1 adet, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve ayrıca bir adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

1 adet 48 V DC redresör ve 2 adet 110 V DC redresör ile aküler (2 V’luk toplam 134 adet) temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az 16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.