154/33 kV MARMARİS-1 TM (MUĞLA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

Ana bara + transfer bara düzenindeki 154kV şaltta 1 adet hat (Marmaris-2) fideri tesis edilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV Marmaris-2 hat fideri için 1 adet kumanda panosu yapılacak, yanına da yedek hat fideri donatılacaktır. Kumanda panosunda en az 16 girişli 3 adet sinyal cihazı konulacaktır.

Marmaris-2 fideri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir.

1 adet SDK yapılacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panosuna her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.