154/33 kV KULEÖNÜ TRAFO MERKEZİ (ISPARTA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafoluk olacaktır.

Mevcut 66kV ve 34,5 kV kapalı şalt sahasının yıkımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Ana bara + transfer bara düzeninde 4 beyli 154kV şalt komple yenilenecek yapılacak olup, tek hat şemasına göre;

2 adet 154kV hat fideri (Barla ve Isparta),

154kV transfer fideri,

2 adet 154kV trafo fideri yapılacaktır.

1 adet 154/33.6kV 80 (100) MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.

Mevcut 154kV, 66kV ve 34.5 kV gerilim seviyesindeki tüm teçhizat ve çelik imalatlar yüklenici firma tarafından demonte edilecek ve ilgili Grup Müdürlüğüne şalt sahasında teslim edilecektir.

Mevcut 10 MVAr kapasitör bankı yeni yerine yüklenici firma tarafından taşınacaktır.

Bu panolar dışında merkezin tüm kumanda ve röle panoları yenilenecektir.

Yeni iki adet nötr direnci tesis edilecektir.

Mevcut 154/34.5 kV 50(62.5) MVA güç trafosu Grup Müdürlüğünce demonte edilerek nakli yapılacaktır.

154 kV Barla ve Isparta hatlarının nihayet direkleri arası geçici irtibat Grup Müdürlüğünce yapılacaktır.

34.5 kV şarpantın yıkımı ve trafo bekleme platformu metal clad bina tesis edildikten sonra yapılacaktır.

Topraklama sistemi komple yenilecektir.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG barada 9’ar adet çıkış fideri donatılacaktır.

Mevcut 10MVAr’lık OG kapasitörün bağlantısı için OG metal clad kapasitör fideri tesis edilecektir. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

2 adet yardımcı servis trafosu (36-34.5-33-31.5-30/0.4kV 160kVA) temin edilecek ve metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 8 fider işlenmek üzere 4 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; 2 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4, ve 5 nolu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 nolu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Merkez için; bir adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) ve 5 adet SDK temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Sayaç panoları ile OG kapasitör bank fiderine ait pano yeni tesis edilecek metal clad şalt binasına taşınacaktır. Mevcut sayaç panosuna trafosuz TR.B için 2 adet sayaç tesis edilecektir.

48 V DC pano için 2 adet, 110 V DC sistem için ise 3 adet DC Dağıtım Panosu ve ayrıca bir adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

1 adet 48 V DC redresör ve 2 adet 110 V DC redresör ile aküler (2 V’luk toplam 134 adet) temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az 16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı konulacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Varsa mevcut otoprodüktör fiderleri için gerekli sayıda metal clad fider otoprodüktör fideri kriterlerine göre düzenlenecektir.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.