154/33 kV KARABÜK OSB TM (KARABÜK)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Kablo galeri katı ve 5 hücrelik metal clad holü ile kumanda/röle odalarının bulunduğu 1. kattan oluşan metal clad ve kumanda binasının yan duvarı yıkılarak uzatılacak ve karşılıklı iki sıradan oluşan ve her sırada 9’ar çıkış fideri olacak şekilde metal clad hücreler tesis edilecektir.

İleride iki ana baraya dönüştürülebilir, ana bara + transfer bara düzeninde olan 4 beyli 154kV şalt iki ana baraya dönüştürülecek ve 1 bey uzatılacaktır. Tek hat şemasına göre;

2 adet 154kV hat fideri (Yeni Çates ve Kurşunlu),

1 adet 154kV trafo fideri yapılacaktır.

Mevcut fiderlerde kesicileri bypass eden bağlantılar 2 ana bara düzenine uygun olarak yeniden yapılacaktır.

154kV şaltın uzatılan kısmına Yeni Çates hattı bağlanacaktır.

Mevcut Karabük fiderine Kurşunlu hattı irtibatlandırılacak, Karabük hattı ise kuplaj fiderinin karşısındaki fidere bağlanacaktır.

Kuplaj fiderindeki mevcut mesnet izolatörleri sökülerek yerine 170kV akım trafoları monte edilecektir.

Mevcut OG metal clad holünde karşılıklı iki sıra halinde olmak üzere 1 trafo giriş, 3 çıkış, 1 ölçü, 1 yardımcı servis ve bara yükseltme hücresi vardır.

Filyos Enerji barasındaki mevcut Elpa imali bara adaptasyon hücresi demonte edilerek yeri acil durumlarda kaçış için boş bırakılacaktır.

Mevcut Filyos Enerji ve bara yükseltme hücresinin arkasına kilitli fens kapı monte edilecektir.

İhale kapsamında ilave edilecek metal clad hücrelerin mevcut metal clad hücrelerle uyumlu olması gerekmekte olup, nihai durumda tek hat şemasına uygun olarak her barada 1 trafo giriş fideri, 9 çıkış fideri, 1 ölçü fideri tesis edilmiş olacaktır.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

Yeni yerine aktarılacak 154kV Karabük fideri için mevcut 1 nolu kumanda panosunda donanımlı yedek olan fider kullanılacaktır. Eski Karabük fideri için kullanılan kumanda panosu yeni Kurşunlu hattı için kullanılacaktır.

154kV Yeni Çates fideri için 1 adet kumanda panosu yapılacak, yanına yedek hat fideri donatılacaktır.

154kV Trafo.B fideri için mevcut donanımlı 3 nolu kumanda panosu kullanılacaktır.

154kV sistemin ana bara + transfer baralı sistemden çift baralı sisteme dönüştürülmesi nedeniyle mevcut sekonder projelerin ve mevcut kumanda panolarının da çift baraya dönüştürülmesi işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.

Mevcut 154kV transfer fiderine ait kumanda panosu (Kp.1) kuplaj fiderine dönüştürülecektir.

33kV şalt için; Mevcut 4 nolu kumanda panosu yerinde bırakılacak, 5 nolu mevcut kumanda panosu kaydırılacak, yerine mevcut OG bara için her biri 4 fiderlik olan 2 adet kumanda panosu tesis edilecektir.

5 nolu kumanda panosu yeni OG bara için olduğu gibi kullanılacaktır. Ayrıca yeni OG bara için her biri 4 fiderlik olan 2 adet kumanda panosu tesis edilecektir.

Yeni tesis edilecek 154kV kumanda panolarında en az 16 girişli 3’er adet sinyal cihazı kullanılacak, ölçü aletleri mevcut sisteme uyumlu olacaktır.

154kV Yeni Çates ve Karabük fiderleri için 1 adet kapalı tip röle panosu temin ve tesis edilecektir. Bu panoya ayrıca transferden dönüştürülen 154kV kuplaj fiderinin koruma rölesi de konulacaktır.

154kV TR.B fideri için mevcut röle panosu (Rp.2) kullanılacaktır.

3 adet SDK yapılacaktır.

Yeni TR.B fiderin için 2 adet sayaç mevcut sayaç panosuna konulacaktır.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP’de toplanacaktır.

Tüm elektriki projeler elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Tesis edilecek kumanda panoları özetle aşağıda sıralanmıştır.

33kV kumanda panoları:

154kV kumanda panoları:

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.