154/33 kV İNCEK Trafo Merkezi (ANKARA)

Ana İhale  380 kV ve 154 kV Trafo Merkezleri Yapımı ve Yenilenmesi

İnşa edilecek binalar;

Kablo galerisi amaçlı bodrum kat, metal clad holü amaçlı zemin kat ve kontrol kumanda sistemlerinin tesisi amaçlı 1. kat ’tan oluşan metal clad ve kumanda binası inşa edilecektir. Metal Clad holü 2 trafo ‘luk olacaktır.

Tek çıkışlı iki ana bara düzeninde 9 beyli 154kV şalt komple yeni yapılacak olup, tek hat şemasına göre;

2 adet 154kV hat fideri (Temelli ve Gölbaşı),

154kV kuplaj fideri,

2 adet 154kV trafo fideri yapılacaktır.

2 adet 154/33.6kV 80(100) MVA güç trafosunun temin ve montajı yapılacaktır.

Komple yeni, 2 parçalı tek bara düzeninde 36kV metal clad şalt tesis edilecektir. Metal clad holünde tek hat şemasına uygun olarak 2 adet OG bara donatılacaktır. Her bir OG bara ‘da 9’ar adet çıkış fideri donatılacaktır. Bara yükseltme hücreleri çekmeceli tip olacaktır.

2 adet yardımcı servis trafosu (36-34,5-33-31,5-30/0.4kV 160kVA) temin edilecek ve metal clad binanın zemin katına yerleştirilecektir.

Merkezin kumanda ve koruma sistemiyle ilgili olarak;

154kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, boş olanlar dâhil toplam 10 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple temin ve tesis edilecektir.

154kV şalt için; 2 adet röle panosu temin ve tesis edilecektir.

33kV şalt için; tek hat şemasındaki fider sıralaması dikkate alınarak, toplam 23 fider işlenmek üzere 5 adet kumanda panosu komple donatılacaktır. Panolardan 1, 2, 4 ve 5 no’lu kumanda panolarına beşer adet hat fideri; 3 no’lu kumanda panosuna ise 2 adet trafo ile 1 adet kuplaj fideri işlenecektir.

33kV kumanda panolarına; hat fiderleri için 1 adet ampermetre ve ampermetre komütatörü ile 1 adet enerji analizörü; trafo fiderleri için ise 3 adet ampermetre ile birer adet enerji analizörü konulacaktır.

154kV (trafo fideri hariç) kumanda panolarına her fider için 1 adet enerji analizörü ve 3 adet ampermetre konulacaktır.

Merkez için; bir adet Senkron Panosu, 1 adet Bilgi Toplama Panosu (BTP) ve 5 adet SDK temin ve tesis edilecektir.

Merkezle ilgili bilgileri içerir teleinformasyon planları şartname ekinde verilmiştir. Bu bilgiler BTP ‘de toplanacaktır.

1 adet sayaç panosu temin edilerek donatılan trafo fiderleri için 4 adet kombine sayaç tesis edilecektir.

48 V DC sistem için 1 adet DC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

110 V DC sistem için 3 adet DC Dağıtım ve ayrıca bir adet AC dağıtım panosu temin ve tesis edilecektir.

48 V DC için bir, 110 V DC için ise 2 adet redresör ve aküler (2 V’luk toplam 134 adet) temin ve tesis edilecektir.

Merkez uzaktan kumandalı sisteme uygun yapılacaktır.

154kV her kumanda panosuna 3 adet en az 16 girişli, 33kV her kumanda panosuna en az 16 girişli 2 adet, AC ve 110 V DC panolar için ise en az 16 girişli 1’er adet sinyal cihazı konulacaktır.

Tüm elektrik projeleri elektronik ortamda istenen formata uygun olarak yapılacaktır.

Bu yazı Genel, İhale kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.